Szkody powypadkowe – kosztorysowanie wg programów informatycznych:AUDATEX, EUROTAX, INFOEKSPERT

img3

 

Ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu – kosztorysowanie napraw.


Po uszkodzeniu pojazdu w kolizji lub wypadku, konieczne jest wskazanie elementów i części pojazdu wymagających naprawy i wymiany oraz przedstawienie technologii przywrócenia pojazdu do stanu, w jakim był na chwilę przed kolizją lub wypadkiem. Oceny takie dodatkowo zawierają elektroniczną dokumentację fotograficzną, obejmującą wszystkie strefy deformacji lub uszkodzeń, cechy identyfikacyjne pojazdu oraz zdjęcia całego pojazdu. Zapewniają one dokładną dokumentację stanu pojazdu po kolizji, szczególnie przydatną w procesie dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody komunikacyjne.


Właściwe określenie kosztu naprawy pojazdu zgodnie z procesami technologicznymi zalecanymi przez producentów jest podstawą do rozliczenia się z warsztatem, któremu zlecono  wykonanie naprawy. Poprawne wyliczenie kosztów naprawy po kolizji lub po wypadku ma znaczenie przy ustaleniu odszkodowania. Przy pomocy odpowiednich programów komputerowych rzeczoznawcy sporządzają kosztorysy w ramach umowy o dzieło w Spółce wyliczają koszty napraw dla samochodów osobowych, motocykli, samochodów ciężarowych i autobusów posługując się odpowiednio programami informatycznymi: Audatex, Eurotax, Infoekspert.