Wycena maszyn i urządzeń

  img2

 

Wyceny maszyn i urządzeń


Profesjonalnie  wykonujemy wyceny środków technicznych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń dla potrzeb instytucji użyteczności publicznej, syndyków mas upadłościowych, działów kredytów trudnych w bankowości, leasingodawców i leasingobiorców, a także dla firm leasingowych oraz dla osób fizycznych i innych firm windykacyjnych z terenu całego kraju. Do tych usług angażujemy doświadczonych i przeszkolonych rzeczoznawców samochodowych posiadających uprawnienia biegłych skarbowych i biegłych sądowych.