Historia

Historia Rzeczoznawstwa Samochodowego w Polsce


15 marca 1946r. odbyło się pierwsze po II wojnie światowej posiedzenie komitetu Organizacyjnego Automobilklub Polski, wznawiając działalność zasłużonej dla Polski Organizacji.

W reaktywowanym Automobilklubie Polski stworzone zostały warunki do społecznego działania wszystkich zainteresowanych motoryzacją i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W tym celu w 1948r. powołane zostało w ramach organizacyjnych Automobilklubu Polski, Biuro Porad Technicznych z siedzibą
w Warszawie ul. Nowy Świat 35. Było to początkiem działalności rzeczoznawczej w Polsce.

Pierwsze zlecenie złożyło Towarzystwo Handlu zagranicznego „DAL” a ocenę techniczną oznaczoną numerem 1 wykonał inż. Witold Rychter.

29 stycznia 1950r. decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów Automobilklub Polski i Polskiego Związku Motocyklowego, podjęto Uchwałę rozwiązania Automobilklub Polski i Polskiego Związku Motocyklowego.

Następnego dnia 30 stycznia 1950r. powołano w miejsce rozwiązanych Klubów nową Organizację pod nazwą Polski Związek Motorowy w której powołano w miejsce niezależnego Automobilklubu Polski, Automobilklub Warszawski.

Rzeczoznastwo Samochodowe, zostało włączone w struktury Polskiego Związku Motorowego. W 1952r.

utworzono w Polskim Związku Motorowym Główną Komisję Rzeczoznawców Samochodowych.

W 1957 roku przekształcono Główną Komisję Rzeczoznawców Samochodowych w Organizację Rzeczoznawstwa Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, która stała się autonomiczną jednostką Polskiego Związku Motorowego. W tym czasie Prezesem Polskiego Związku Motorowego był mgr inż. Roman Pijanowski. Dzięki jego staraniom 1957r. Organizacja Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego PZM została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych (F.I.E.A).

W 1990r. nastąpił podział w Organizacji Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego na Stowarzyszenia, które przyjęły nazwę: Stowarzyszenie „Katowickie” – „Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych POLEKSMOT” i Stowarzyszenie „Warszawskie”- Rzeczoznawców Samochodowych „EKSPERTMOT”

W 1991r. ze Stowarzyszenia „EKSPERTMOT” w Warszawie wyodrębniła się grupa Rzeczoznawców, i postanowiła kontynuować działalność rzeczoznawczą w strukturach Automobilklub Polski (który powrócił do swojej przedwojennej nazwy) jako, Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklub Polski. Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego rozpoczął swoja działalność
w ramach Automobilklub Polski z dniem 1 czerwca 1991r. Siedzibą Zespołu został historyczny lokal AP przy ul. Nowy Świat 35; Warszawa.

W 1992r. wydzielono ze struktur AUTOMOBILKLUB POLSKI- Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego AP powołując spółkę pod nazwą: „Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklub Polski Sp. z o.o.

W 1995r. zarejestrowano w Sądzie Rejestrowym Stowarzyszenie Rzeczoznawców pod nazwą: „Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego- Stowarzyszenie”.

Kierując się potrzebą integracji środowiska oraz ochrony zawodu rzeczoznawcy samochodowego, Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego- Stowarzyszenie, było inicjatorem
i współorganizatorem powołania „Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych”. Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych grupuje sześć Stowarzyszeń
oraz organizację rzeczoznawczą DEKRA- POLSKA Sp. z o.o. mając na celu reprezentowanie wspólnego stanowiska i interesów Stowarzyszeń wobec organów ustawodawczych administracji państwowej, samorządowych i sądownictwa w sprawach wymagających takiej reprezentacji.

W lutym 2005r. Zarząd Zespołu Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu Drogowego- Stowarzyszenie podjął uchwałę o powołaniu nowej własnej Spółki rzeczoznawczej w której 100% udziału miałoby Stowarzyszenie Rzeczoznawców. Spółka została zarejestrowana w Sądzie w dniu 2 marca 2005 roku Przyjmując nazwę : „Zespół Rzeczoznawców Samochodowych Maszyn i Urządzeń AUTOMOBILKLUB Nowy Świat Spółka Z O.O.

Spółka rozpoczęła działalność 10.06.2005r.

Organizacyjnie ważnym dokumentem jest uchwalona w dniu 06.09.2001 r. Ustawa Sejmowa ujęta w Prawie o Ruchu Drogowym określając wymagania jakie musi spełniać Rzeczoznawca Samochodowy.