Szkolenie

Szkolenia – działalność szkoleniowa.

W ramach działalności statutowej Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego STOWARZYSZENIA prowadzona jest rozległa działalność szkoleniowa dla rzeczoznawców i kandydatów na rzeczoznawców samochodowych. Działalność szkoleniowa służy rozwijaniu wiedzy z dziedziny rzeczoznawstwa samochodowego, przede wszystkim z wiedzy motoryzacyjnej niezbędnej do wymaganych kompetencji rzeczoznawstwa samochodowego, a przede wszystkim z  zakresu:

Tematyki motoryzacyjnej.

  • Wycen wartości pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń oraz kosztorysowania napraw i weryfikacji kosztorysów odniesionych do skutków uszkodzeń w wypadkach i eksploatacji użytkowej.
  • Ruchu drogowego i rekonstrukcji zdarzeń drogowych w wypadkach drogowych i losowych.

 

Wiedza ta jest pozyskiwana od fachowców specjalistów wymienionych dziedzin z wyższych uczelni technicznych, badawczych instytutów specjalistycznych oraz doświadczonych w praktyce wybitnych specjalizujących się rzeczoznawców samochodowych zrzeszonych w STOWARZYSZENIU TSiRD.

Ponadto prelekcje i dyskusje na spotkaniach szkoleniowych o tematyce samochodowej i ruchu drogowego pozwalają zainteresować nie tylko rzeczoznawców ale także sympatyków niezrzeszonych służące wielce użytecznej formie życia koleżeńskiego z pozytywnym skutkiem wzajemnego przekazywania doświadczeń do skutecznego wykonywania ekspertyz i opinii technicznych w usługach rzeczoznawstwa samochodowego.

Z idei przedstawionej działalności szkoleniowej zrodziły się następujące formy szkoleń w naszym STOWARZYSZENIU, a mianowicie:

  • Szkolenia problemowe, ogólnorozwojowe.

 

Szkolenia ściśle specjalistyczne z zakresu do bezpośredniego wykorzystania w wykonywaniu ocen technicznych samochodów, wycen wartości i kosztorysów szkód komunikacyjnych oraz rekonstrukcji zdarzeń drogowych z wykorzystaniem programów informatycznych.

  • Szkolenia – studia podyplomowe dla kandydatów na rzeczoznawców samochodowych w kolejnych edycjach edukacyjnych. Rodzaje odbytych szkoleń wynikają z planów szkoleniowych prowadzonych w okresach co pół roku.