Szkolenie Szkolenia w 2016 r. dla rzeczoznawców

Wykaz szkoleń z roku szkoleniowego 2016/2017
w STOWARZYSZENIU Technik Samochodowej i Ruchu Drogowego
w Warszawie, ul. Ludwiki 3A lok. 1:
I etap szkoleń w okresie wrzesień – maj 2017r.

Lp.

Temat

Prelegent

Wymiar godz.

Data

1

Parametry użytkowe programu informatycznego AUDATEX
w szkodach komunikacyjnych – użytkowe kryteria porównawcze w usługach rzeczoznawczych.

mgr inż. Ryszard KUCZMAŃSKI
„AUDATEX” Polska, Poznań, Przedstawiciel serwisu

3

06.09.2016

2

Ocena przyczepności kół jezdnych pojazdu samochodowego do nawierzchni drogi w miejscu zdarzenia drogowego – warunki eksperymentalnych badań eksploatacyjnych.

dr inż. Witold LUTY
Politechnika Warszawska – Wydział Transportu Zakład Eksploatacji
i Utrzymania Pojazdów

3

06.10.2016

3

Modele i badania przepływu ciepła w hamulcach tarczowych
i bębnowych pojazdów samochodowych na drodze
i stanowiskach badawczych ze skutkiem wpływu na ich stan zużycia eksploatacyjnego w pojazdach.
dr inż. Andrzej WOLFF
Politechnika Warszawska – Wydział Transportu Zakład Eksploatacji
i Utrzymania Pojazdów
2

07.11.2016

4 Wybrane zagadnienia/podstawy analizy/oceny korelacji uszkodzeń pokolizyjnych w samochodach osobowych
z przykładami ekspertyz rzeczoznawców.
dr inż. Tadeusz WYSOCKI
pracownik naukowy WAT w Warszawie, Rzeczoznawca samochodowy TSiRD*, ul. Ludwiki 3A w Warszawie
2 06.12.2016
5 Analiza funkcjonowania układu tłok-pierścienie-gładź cylindrowa silnika samochodowego ze skutkami eksploatacyjnymi w pojazdach samochodowych – dla właściwej oceny przez rzeczoznawców samochodowych w usługach technicznych. dr inż. Andrzej WOLFF
Politechnika Warszawska – Wydział Transportu Zakład Eksploatacji
i Utrzymania Pojazdów
3 18.01.2017
6 Lakiernictwo samochodowe na rzecz usług rzeczoznawczych. dr hab. inż. Aleksy PATEJUK 3 08.03.2017
7 Efektywność eksploatacyjna i perspektywy użytkowania samochodów z napędem elektrycznym mgr inż. Jerzy KOBYLIŃSKI 2 10.05.2017
8 Problematyka badań technicznych instytutu z wykorzystaniem na użytek rzeczoznawcy samochodowego, w tym:
- badań środowiskowych
- badań pojazdów hybrydowych i elektrycznych
- symulatorów ruchu
- badań mikro i makroskopowych materiałów
Kierownictwo Instytutu Transportu Samochodowego:
prof. ndzw. mgr inż. Marcin ŚLĘZAK
prof. ndzw. mgr inż. Wojciech GIS
4 29.05.2017
9 Razem 22

Obecność uczestników odnotowywana na potrzeby wydawania zaświadczeń na certyfikację rzeczoznawcy samochodowego.

UWAGA: Wykaz zrealizowanych szkoleń na okres wrzesień 2016r. – czerwiec 2017r. zostanie opublikowany w miesiącu maju 2017r. (pdf do pobrania)

Prezydent STOWARZYSZENIA

Jan NOWAK

Warszawa, 30.05.2017r.