Szkolenia w 2012 / 2013 roku

INFORMACJE SZKOLENIOWE

Plan szkoleń STOWARZYSZENIA na rok 2012 / 2013

I. Bloki szkoleniowe – wtorek w godz. 17:00 – 19:00 – wstęp wolny.
wrzesień – przekładnie obiegowe – mechanizmy planetarne – 3 wykłady
październik – napędy hybrydowe w samochodach – 3 wykłady
listopad – mechatronika samochodowa – 2 wykłady
grudzień – perspektywy rozwoju jednostek napędowych w samochodach – 2 wy-kłady.

II. Bloki szkoleniowe na I półrocze 2013r.
styczeń - Przekładnie obiegowe w układach napędowych pojazdów.(mgr inż. Jerzy Kobyliński)
luty - Przekładnie planetarne i mechanizmy różnicowe w układach napędowych.(mgr inż. Jerzy Kobyliński)
marzec - Działania prewencyjne policji w zakresie BRD i zasady egzaminowania kierowców.(inspektor Marek Kąkolewski)
- kwiecień - Napędy hybrydowe w pojazdach samochodowych.(mgr inż. Jerzy Kobyliński); Napędy i postęp techniczny w układach przeniesienia napędu stosowane w nowoczesnych samochodach.(mgr inż. Jerzy Kobyliński); Pojazdy kolekcjonerskie i zabytkowe.(redaktor Roman Dębecki)
maj -Identyfikacja i weryfikacja kolizji drogowych.(dr inż. Tadeusz Wysocki); Wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym popełniane pod wpływem alkoholu i środków odurzających (narkotyków).(studenci koła naukowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie)
czerwiec - Problemy polskiej motoryzacji.(redaktor Stanisław Szeligowski); Perspektywy rozwoju jednostek napędowych w samochodach osobowych i ciężarowych z uwzględnieniem ekonomii użytkowania pojazdów.(mgr inż. Jerzy Kobyliński)

III. Szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe w usługach rzeczoznawczych z zajęciami praktycznymi z zakresu napraw powypadkowych samochodów.
- Temat: „Nowoczesne technologie napraw nadwozi pojazdów uszkodzonych w wypadkach (oblachowanie i tworzywa sztuczne, płyty podłogowe, bryły nadwozi)” - 10 godz., 8:00 – 18:00 (4 godz. wykładu + 6 godz. zajęć praktycznych)

szkolenie przeznaczone dla rzeczoznawców samochodowych zajmujących się kwalifikacją uszkodzeń powypadkowych pojazdów
termin: miesiąc październik 2012 (warsztat naprawczy blacharsko-lakierniczy – Ośrodek Szkoleniowy – w uzgodnieniach)
koszt uczestnika:       400 PLN / 500PLN + VAT 23% warianty kosztów zależne od skali materiałów szkoleniowych i deklaracji uczestnika do korzystania z wyżywienia Zgłaszanie kandydatów na adres e-mailowy STOWARZYSZENIA: info@rzeczoznawcy.auto.pl (z dopiskiem „szkolenie specjalistyczne”)
szczegóły programowe szkolenia zostaną ustalone w uzgodnieniu z uczestnikami po zaewidencjonowaniu uczestników (szkolenie otwarte przewidywane dla członków STOWARZZYSZENIA i rzeczoznawców zewnętrznych).
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie użyteczne do certyfikacji rzeczoznawców.

IV. Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców w ramach Studiów podyplomowych edycji 2012 / 2013

(zamknięte, tylko dla absolwentów i uczestników studiów podyplomowych prowadzonych przez nasze STOWARZYSZENIE z Politechniką Warszawską).Data szkolenia – 27.10.2012r. w godz. 9:00 – 19:00 – Ośrodek Szkoleniowy JAN SOBAŃSKI „AUTO-SYSTEM” PUH w Kobyłce k. Warszawy ul.: Marii Konopnickiej 13. W sprawach organizacyjnych, możliwości uczestnictwa w tym szkoleniu należy kontaktować się z Panem Janem Nowakiem: 694-481-630.

V. Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców samochodowych: "Technologia naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku"