Szkolenia dla rzeczoznawców 2017 / 2018r

Wykaz szkoleń z roku szkoleniowego 2017/2018
w STOWARZYSZENIU Technik Samochodowej i Ruchu Drogowego
w Warszawie, ul. Ludwiki 3A lok. 1:I etap szkoleń w okresie październik - grudzień 2017r.


Lp.

Temat

Prelegent

Wymiar godz.

Data

1

Samochód z napędem elektrycznym i jego wpływ na stan środowiska naturalnego - cz. I

mgr inż. Jerzy Kobyliński, członek Stowarzyszenia

3.

10.10.2017 godz. 17

Miejsce szkolenia:

Sala wykładowa: 33 L.O. im. Kopernika, ul. J. Bema 76 w Warszawie, sala nr 7.

ZAPROSZENIE (pdf)

Obecność uczestników odnotowywana na potrzeby wydawania zaświadczeń na certyfikację rzeczoznawcy samochodowego.

2

Badanie reakcji kierowców w sytuacjach przedwypadkowych

ZAPROSZENIE (pdf) 

dr inż. Marek Guzek – pracownik naukowy Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów

2.

14.11.2017 godz. 17

3

Samochód z napędem elektrycznym i jego wpływ na stan środowiska naturalnego – cz. II

mgr inż. Jerzy Kobyliński, członek Stowarzyszenia

2.

12.12.2017 godz. 17


II etap szkoleń w okresie styczeń – czerwiec 2018r.


Lp.

Temat

Prelegent

Wymiar godz.

Data

1

Elektromobilność w transporcie samochodowym Perspektywy wdrażania procesu elektromobilności w RP

Prof. dr hab.

Włodzimierz Choromański Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

2

23.01.2018

godz. 17 

2

Likwidacja szkód komunikacyjnych w usługach rzeczoznawców samochodowych – rozszerzona o orzecznictwo sądów w sprawach ubezpieczeniowych

dr Sebastian Sadowski

– radca prawny

2

20.02.2018

godz. 17

3

Przegląd i analiza metod oceny stanu technicznego specjalistycznego sprzętu pojazdów użytkowych

mgr inż. Ireneusz Chadam absolwent wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej asystent

2

20.03.2018

godz. 17

4

Rola i znaczenie Rzecznika Finansowego – byłego Rzecznika Ubezpieczonych w strategii perspektyw wzmocnienia statusu rzeczoznawcy samochodowego

Krystyna Krawczyk – dyr. Biura Rzecznika Finansowego

2

17.04.2018

godz. 17

5

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w świetle statystyk roku 2017 i działań prewencyjnych Policji i Organów Władzy Państwowej

mgr Andrzej Gregorczyk – były przewodniczący komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) przy Ministerstwie Infrastruktury

2

15.05.2018

godz. 17 

6

Zmiany w przepisach ruchu drogowego w roku 2018 z wpływem na opinie i rolę rzeczoznawców

Przedstawiciel WORD w Warszawie

2

05.06.2017

godz. 17 

Obecność uczestników odnotowywana na potrzeby wydawania zaświadczeń na certyfikację rzeczoznawcy samochodowego.


Prezydent STOWARZYSZENIA

Jan NOWAK

Warszawa,  16.01.2018.