Szkolenia w 2015 rokuPlan szkoleń problemowych.

Szkolenia problemowe dla rzeczoznawców samochodowych w roku szkoleniowym 2015 / 2016, 

okres wrzesień-grudzień 2015r. w siedzibie STOWARZYSZENIA, Warszawa, Nowy Świat 35.


margin-bottom: 0.0001pt;">Lp. Temat Prelegent Termin

1 Ekologizacja silników ZI i ZS. Technologie zapewniające uzyskanie

wymaganego stopnia czystości spalin przez Euro-6. Silniki zasilane benzyną. mgr inż. Jerzy KOBYLIŃSKI 15.09

2 Aktualności programu informatycznego AUDATEX, w tym AUDASHARE i AUDANET,

a relacje z platformami PKS i EUROTAX Glass’s. mgr inż. Ryszard KUCZMAŃSKI 22.09

3 Zdarzenia drogowe w aspekcie rozstrzygnięć w sądach z kompetencjami 

rzeczoznawców samochodowych – biegłych sądowych. mgr inż. Włodzimierz OSTASZEWSKI 29.09

4 Ekologizacja silników ZI i ZS. Technologie zapewniające uzyskanie

wymaganego stopnia czystości spalin przez Euro-6. Silniki zasilane

olejem napędowym. mgr inż. Jerzy KOBYLIŃSKI 06.10

5 Nowe technologie w naprawach powypadkowych pojazdów samochodowych

(w tym SMART, naprawa szyb samochodowych, naprawa karbon) – cz. 1 inż. Janusz RYTEL 13.10

6 Likwidacja szkód komunikacyjnych przy Towarzystwach Ubezpieczeniowych z

AC i OC z kalkulacją szkody częściowej i całkowitej. mecenas Sebastian SADOWSKI 20.10

7 Nowe technologie w naprawach powypadkowych pojazdów samochodowych

(w tym SMART, naprawa szyb, naprawy panelowe – profile zamknięte) – cz. 2 inż. Janusz RYTEL 03.11

8 Oświetlenie pojazdów samochodowych – nowoczesne wymagania i uwarunkowania

eksploatacyjne, wymagania homologacyjne. dr inż. Piotr TOMCZYK

dr inż. Marcin CHRZANOWICZ 18.11

9 Pojazdy hybrydowe – zalety, wady, perspektywy rozwoju

eksploatacyjnego w Polsce. mgr inż. Jerzy KOBYLIŃSKI 08.12


Warszawa, 10.09.2015r.

Prezydent STOWARZYSZENIA Jan NOWAK

UWAGA: Zastrzega się ewentualność zmian tematycznych z uprzedzeniem.PLAN PÓŁROCZNY SZKOLEŃ PROBLEMOWYCH DLA RZECZOZNAWCÓW STOWARZYSZENIA

NA ROK SZKOLENIOWY 2014 / 2015 – I PÓŁROCZE (styczeń 2015 – czerwiec 2015)


Lp. Temat Prelegent Termin

1. Niepewność w analizach wypadków drogowych. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia

dr inż. Marek Guzek Politechnika Warszawska  Wydział Transportu 13.01

2. Urządzenia i systemy utylizacji spalin dla spełnienia wymogów EURO-6

w silnikach z zapłonem samoczynnym – część I. mgr inż. Jerzy Kobyliński 03.02

3. Urządzenia i systemy utylizacji spalin dla spełnienia wymogów EURO-6

w silnikach z zapłonem samoczynnym – część II. mgr inż. Jerzy Kobyliński 17.02

4. Rozliczanie szkód całkowitych w szkodach komunikacyjnych – INFOEKSPERT. mgr inż. Robert Kulczyk 18.02

5. EUROTAX GLASS – CARVERT w szkodach komunikacyjnych

pojazdów samochodowych. mgr inż. Mariusz Urbanowicz 19.02

6. Prezentacja programu informatycznego SILVER-DAT II z uwzględnieniem

dostosowania do wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego 

w szkodach komunikacyjnych i zagadnienie określenia zużycia

materiałów lakierniczych. mgr inż. Piotr Lewandowski

mgr inż. Janusz Szcześniak 10.03

7. Nowoczesne Parametry użytkowe programu informatycznego AUDATEX

w rozliczaniu szkód komunikacyjnych. mgr inż. Ryszard Kuczmański

przedstawiciel firmy AUDATEX Polska 24.03

8. Czynniki wpływające na sprawność psychiczno-ruchową kierowców

z wpływem na bezpieczeństwo ruchu drogowego. dr Jadwiga Bąk

Pracownia Psychologiczna i Psychotechniczna w Legionowie 14.04

9a. Lakiernictwo renowacyjne w naprawach pojazdów samochodowych,

rozpoznawanie i likwidacja wad lakierniczych. inż. Ireneusz Zglinicki

Prelegent Stowarzyszenia Rzeczoznawców TSiRD 12.05

9b. Recepta na właściwy kolor w naprawach renowacyjnych powypadkowych

nadwozi pojazdów wg firmy Spies Hecker. mgr inż. Marek Muchowski

Przedstawiciel Spies Hecker  (temat alternatywny) 12.05

10. Tuningowe obniżanie zawieszenia w pojazdach samochodowych

i wywoływane skutki w ruchu drogowym. mgr inż. Stefan Myszkowski

Przedstawiciel redakcji „Nowoczesny Warsztat” 02.06


Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – STOWARZYSZENIE

Prezydent STOWARZYSZENIA

Jan NOWAK


UWAGA: Zastrzega się ewentualność zmian tematycznych z uprzedzeniem.