Ocena stanu technicznego i wyceny wartości pojazdów

 

img1

 

Na ustalenie stanu technicznego pojazdu i określenie wartości rynkowej pojazdu składa się: 


  1. Ocena stanu technicznego, która  obejmuje sporządzenie dokładnego opisu stanu technicznego poszczególnych zespołów pojazdu na dzień przeprowadzenia badań, na podstawie oględzin pojazdu. Przed opisem wykonywane są niezbędne pomiary, jazda próbna, a w razie potrzeby badania w stacji kontroli pojazdów lub w ASO. Sporządzana opinia określa zakres niesprawności poszczególnych zespołów oraz ewentualne przyczyny powstania niesprawności lub uszkodzeń w pojeździe. Opis stanu technicznego pojazdu jest przydatny do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego samochodu, lub do określenia przyczyny uszkodzenia pojazdu. Jest także niezbędny do ustalenia bezpośredniej przyczyny wystąpienia awarii technicznej. Ocena stanu technicznego pojazdu stanowi podstawę do dalszej analizy umożliwiającej dokonanie wyceny wartości rynkowej pojazdu.


  2. Czynność, w której po dokładnym zidentyfikowaniu i ustaleniu stanu technicznego pojazdu z wyposażeniem, rzeczoznawca przy użyciu katalogów informatorów i programów informatycznych określa, wartość rynkową pojazdu. Najlepiej jeśli wyceniający ustala stan techniczny pojazdu bezpośrednio przed wyceną na podstawie przeprowadzenia własnych badań i oględzin pojazdu. Badanie takie, dzięki wykorzystaniu elektronicznych przyrządów do badania grubości powłok lakierowych, pozwala na ocenę zakresu i jakości wykonywanych wcześniej napraw blacharskich i lakierniczych i ich wpływu na wartość pojazdu. Możliwe jest także ustalenie tej wartości na podstawie opisów stanu technicznego, przekazanych rzeczoznawcy w aktach sądowych lub ubezpieczeniowych. Proces wyceny pojazdu rzeczoznawcy przeprowadzają w zgodności z wytycznymi Rady Zespołu.