Ustalenie jakości przeprowadzonych w pojeździe napraw

photo11

 

Poddajemy skutecznej ocenie sposób i jakość przeprowadzonych w pojeździe napraw mających bezpośredni wpływ na przywrócenie jego właściwego stanu technicznego. W procesie naprawy pojazd powinien odzyskać funkcjonalność użytkową i walory estetyczne. Rzeczoznawca może ustalić zgodność przeprowadzonych napraw ze wskazanym wcześniej zakresem naprawy uszkodzeń lub zakresem zlecenia. Na podstawie dokonania odpowiednich badań diagnostycznych – jest w stanie przeprowadzić analizę poprawności technologii naprawy. Opinie takie mogą ustrzec użytkowników pojazdów przed stratami powstałymi na skutek niesolidnie przeprowadzonej naprawy lub niewłaściwie skalkulowanymi kosztami napraw a także zapobiec przed skutkami groźnych wypadków drogowych przyczyn niewłaściwie wykonanych napraw.