Ustalenie danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu

12

 

Na podstawie oględzin pojazdu i analizy jego cech identyfikacyjnych w świetle danych producenta, rzeczoznawcy dokonują ustalenia lub weryfikacji parametrów technicznych pojazdu, niezbędnych do dokonania zapisów w dowodach rejestracyjnych lub książkach pojazdów. Opinie takie mogą obejmować ustalenie rzeczywistego roku produkcji pojazdu, czy też silnika. Metodami profesjonalnymi oceniają wg potrzeb właściwości znaków identyfikacyjnych „VIN” nadwozi lub podwozi, dla potrzeb wydziałów Komunikacji.