Z życia zespołu

Z dniem 19 kwietnia 2016 roku zmieniliśmy adres.

Dla wszystkich zainteresowanych naszą działalnością jesteśmy dostępni w Warszawie ul. Ludwiki 3A lokal 1.


Stanowisko środowiska rzeczoznawców samochodowych w sprawie deregulacji zawodów regulowanych dotyczących w szczególności zawodu rzeczoznawcy samochodowego:

Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego Stowarzyszenia :

21 czerwca 2018r.(czwartek) godz. 12:00

w I terminie 

sala konferencyjnej (parter)

Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego,

ul. Nowy Świat 35 (w podwórku)  

plik informacyjny (.pdf) do pobrania