Usługi

 
  

Do realizacji usług została powołana wyspecjalizowana spółka pod nazwą:

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 

AUTOMOBILKLUB NOWY ŚWIAT Sp. Z o.o. - Członek Polskiej Izby Motoryzacji

Zakres typowych usług wykonywanych przez rzeczoznawców TSiRD w Spółce.

Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego- STOWARZYSZENIE w procesie szkoleń przygotowuje swoich rzeczoznawców do wykonywania na wysokim poziomie opinii i ekspertyz dotyczących pojazdów samochodowych. Rzeczoznawcy Stowarzyszenia wykonują usługi rzeczoznawcze w ramach umów o dzieło w Spółce, rzadziej bezpośrednio w ramach własnej działalności gospodarczej. Za jakość usługi bezpośrednio odpowiedzialny jest podmiot wykonujący usługę. Spółka monitoruje jakość usług, a w przypadku każdego sygnału dotyczącego niewłaściwej jakości opinii podejmuje stosowne korekty, wyjaśnienia lub interwencje.

Ocena stanu technicznego i wyceny wartości pojazdów

dla: Towarzystw Ubezpieczeniowych, Urzędów Państwowych i osób fizycznych.

Szkody powypadkowe – kosztorysowanie wg programów informatycznych:AUDATEX, EUROTAX, INFOEKSPERT

dla: uczestników zdarzeń drogowych

Szkolenie- Studia Podyplomowe

dla: kandydatów na rzeczoznawców samochodowych w współpracy z Politechniką Warszawską - Wydział Transportu

Wycena maszyn i urządzeń

dla: Leasingów, Syndyków i podmiotów gospodarczych

Pojazdy zabytkowe- wydawanie opinii i sprawdzanie dokumentacji

dla: Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Kolekcjonerów

Rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych z ustaleniem przyczyny powstania z wykorzystaniem programów: PC-CRASH, PLAN TYTAN i AUTOVIEW oraz V-SIM

dla: Towarzystw Ubespieczeniowych, Sądów, Izb Celnych i osób fizycznych

Ustalenie jakości przeprowadzonych w pojeździe napraw

Ustalenie danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu